Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • Cestyll Hynafol
  • Year of Legends
  • Gerddi Gogoneddus
  • Arfordir Mawr
  • Dylan Thomas
  • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Triathlon

Triathlon

Nod ein cyfres newydd sbon o 'Driathlonau i Deithwyr' yw darparu ffordd gyffrous ichi grwydro'r dirwedd hyfryd sydd ar gael yma yn Sir Gaerfyrddin. MWY...

Antur Gacennau!

Antur Gacennau

Chwilio am antur a danteithyn blasus? Os felly, mae’r daith feicio 50 milltir hon o felysfannau gorau’r sir yn berffaith ichi!. MWY...

Ein Chwedlau

Ein Chwedlau

Embark on a legendary adventure in Carmarthenshire, where wizards were born, the 'Welsh Robin Hood' once roamed and incredible castles were built and battled over! MWY...

Traethau euraidd

Traethau euraidd

Chwech o'r traethau 'bwced a rhaw' gorau yn Ewrop ac un o'r traethau hiraf yng Nghymru - 'Cefn Sidan', Pen-bre. MWY...

Cestyll hynafol

Cestyll hynafol

Yn Sir Gaerfyrddin y mae rhai o'r cestyll hynaf a rhai o'r cestyll sydd wedi goroesi'n fwyaf cyflawn yn y Deyrnas Unedig i gyd. MWY...

O Gawl i Gawl

O Gawl i Gawl

Dilynwch Darganfod Sir Gâr ar Facebook a Twitter ar gyfer y lleoedd gorau i flasu Cawl yn Sir Gâr. MWY...

Mae'r wefan swyddogol hon sy'n rhoi gwybodaeth i dwristiaid am Sir Gaerfyrddin yn arddangos rhai o'r tirweddau mwyaf ysblennydd ac amrywiol yng Nghymru

Carmarthenshire

Gallwch deithio dros fynyddoedd mawreddog, drwy dirweddau gwyrdd cyfoethog a fforestydd hen a diarffordd i draethau tywodlyd euraidd eang y Sir. Dewch i ymgolli yn heddwch ehangder a gwyrddni cefn gwlad, dilynwch lwybr afonydd sy'n wledd i'r llygad ac ymwelwch â'n cestyll trawiadol.... beth am i CHI ddod ar eich gwyliau i Sir Gaerfyrddin?

Jump into Carmarthenshire

Neidio i mewn...

Sir Gaerfyrddin ar YouTube