Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR
  • HAFAN   ›   
  • ANTUR GACENNAU - MEWN CAR
Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Taith antur mewn car...

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Taith antur car cwcis-a-chacennau o demtasiynau melys Sir Gaerfyrddin

Pice ar y maen sy’n toddi’n eich ceg a bara brith blasus, crempog neu bancos Cymreig yn boddi mewn menyn a jam ffrwythus. Teisennau mêl, y myffins bach sy’n llawn blas.

Mae ymwelwyr â dant melys a phobwyr cartref fel ei gilydd yn sicr o gladdu’r holl dafelli nefolaidd sy’n cael eu gweini yng nghaffis a bwytai Sir Gaerfyrddin.

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Dyma’ch cyfle i gael blas o holl felysfannau Sir Gaerfyrddin ar y Daith Car Cwcis a Chacennau newydd o’r sir. Gallech wneud yr antur gyfan mewn diwrnod neu ddewis a dethol eich ffefrynnau - rydym wedi cynnwys manylion y melysfannau mwyaf blasus, ble maen nhw, beth i roi cynnig arno a pha mor bell i ffwrdd yw’r un nesaf.

Ac mae mwy i hyn na chacennau, bisgedi a byniau. Mae danteithion melys eraill y sir yn cynnwys hufen ia hufennog, siocled, pasteiod a chacennau crwst heb eu hail.

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Mae gan Sir Gaerfyrddin ei harwr losin ei hun hyd yn oed. Creodd Liam Burgess fariau siocled NomNom hynod lwyddiannus ym mis Tachwedd 2011, gyda benthyciad gan Ymddiriedolaeth y Tywysog, ag yntau ond yn 18 oed. Erbyn hyn mae ar gael mewn nifer o flasau gourmet, gan gynnwys lafant Cymreig a gin eirin sur bach Celteg, a gallwch brynu NomNom ymhobman, hyd yn oed yn un o siopau moethus Llundain, Fortnum & Mason.

Mae gwybodaeth hefyd ar ddanteithion gwych i ymwelwyr eu mwynhau ar y daith, o gestyll a phlastai, i hyfrydwch cefn gwlad Sir Gaerfyrddin.

1. Amser Te

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

12 Stryd Ioan, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0AN.
facebook.com
07530 107815

Brecwast - Codi’n gynnar amdani, ac anelu at Amser Te yn Hendy-gwyn ar Daf. Bydd y dewis enfawr o deisennau cwpan, cacennau sbwng, sgonau, brownis, fflapjacs, rocky road, teisen frau’r miliwnydd a bara brith yn eich paratoi ar gyfer diwrnod llawn o fwynhau atyniadau. Mae’n rhaid ichi flasu’r pice ar y maen cartref - danteithion traddodiadol llawn blas, wedi’u blasu â sbeis a chwrens, a’u pobi yn y fan a’r lle a’u gweini gyda menyn wedi toddi ar blatiau bach tsieina hyfryd. Os ydych yn teimlo’n faldodus gallech eu cyfuno gyda sundae hufen ia hufennog.

Danteithion i Ymwelwyr - Ar ôl ail-gyflenwi lefelau egni, draw â ni i Dalacharn, 16km i ffwrdd, a chyfle i losgi calorïau ar Daith Gerdded Dywys 3.2km Pen-blwydd Dylan Thomas a darganfod y dref fach dwt a thirluniau a ysbrydolodd awdur enwocaf Cymru, a golygfeydd trawiadol o’r aber, Cartref Dylan Thomas, Penrhyn Gŵyr, Gogledd Dyfnaint, Ynys Bŷr a Dinbych y Pysgod.

2. Cartref Dylan Thomas

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Taith Dylan, Talacharn, SA33 4SD.
dylanthomasboathouse.com
01994 427420

Hoe am goffi canol bore - Rydych wedi haeddu danteithyn, felly draw â ni i’r ystafell de yng Nghartref Dylan Thomas yn y dref yr ymgartrefodd y bardd ynddi, Talacharn. Ymhlith y danteithion sy’n tynnu dŵr i’r dannedd yma mae pice wedi’u pobi, sgonau a bara brith.

Danteithion i Ymwelwyr - Treuliwch awr neu ddwy ddifyr ar daith gerdded gylchynol 4.5km o gwmpas pentref glan môr hardd Llansteffan, taith car 30 munud yn unig o Dalacharn, gan alw mewn mannau fel ffynnon Sant Anthony, a enwyd ar ôl meudwy o’r 6ed ganrif oedd yn deyrngar i’r sant, ac yn ôl y sôn a roddodd bwerau iacháu rhyfeddol i’w dyfroedd; castell canoloesol Llansteffan sy’n cynnig golygfeydd gwych ar draws yr aber; a thraethau euraidd anghysbell hyfrydwch Bae Scott.

3. Wright’s Food Emporium

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Golden Grove Arms, Llanarthne, SA32 8JU.
wrightsfood.co.uk
01558 668929

Cinio - Mae’n rhaid eich bod yn llwglyd eto erbyn hyn; bydd taith car 30 munud o Lansteffan yn mynd â chi i un o brif gyrchfannau bwydgarwyr Cymru, Wright’s Food Emporium, lle y mae’r bara cartref beunyddiol yn cynnwys bara brown garw, bara surdoes a ciabatta a granola gwych - bara’r bywyd yn wir. Mae’r frechdan suddlon Bol Porc Cubano yn rhyfeddod ar blât; mae’r pwdin yn ddiguro; defnyddir menyn, wyau a hufen lleol i greu danteithion tynnu d-râi’r-dannedd fel teisen gaws bob syltana a nytmeg, tarten eirin ac almon, a chacennau crwst hyfryd, gan gynnwys pasten afal ffres.

Danteithion i Ymwelwyr - Mae stad ysblennydd Dinefwr, sy’n Warchodfa Natur Genedlaethol, yn blasty hanesyddol ac yn barc tirluniol o’r 18fed ganrif sy’n cynnwys parc ceirw canoloesol, gwta 15 munud i ffwrdd o Wright’s yn y car ac mae’n gefnlen berffaith ar gyfer mynd am dro am brynhawn, neu gymryd llai o gamau y tu fewn i Blasty Newton, a godwyd yn wreiddiol yn 1660; mae adeilad crand Gothig ei olwg heddiw a’i bedwar tyred trawiadol yn dyddio’n ôl i’r 1850au.

4. GinHaus

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

1 Stryd y Farchnad, Llandeilo, SA19 6AH.
ginhaus.co.uk
01558 823030

Cacen - Tref ddeniadol Llandeilo nesaf, a’i hadeiladau Georgaidd a Victorianaidd hyfryd, siopau boutique yn gwerthu ffasiwn, gemwaith, nwyddau cartref, celf a hen bethau heb eu hail, a strydoedd troellog sy’n gartref i gaffis a siopau bwyd gwych, gan gynnwys Ginhaus.

Mae’r chef Becky yn chef patisserie a hyfforddodd yn Ffrainc ac mae hefyd wedi gweithio yn y Ritz. Prin fod angen dweud ei bod yn gwneud cacennau rhyfeddol bob dydd.

Mae’r tartenni frangipane ceirios a’r tartenni frangipane rhiwbob a chwstard sydd newydd gael eu cyflwyno yn flasus ryfeddaf, yn enwedig o’u bwyta’n syth o’r ffwrn. Mae’r fwydlen gacennau’n newid yn ddyddiol, ond gallai gynnwys bara brith, myffins courgette a lemwn, myffins betys a siocled, pwdin croissant a menyn Ffrengig a brownis siocled di-glwten. Bob hyn a hyn fe fydd cacen wedi’i mwydo mewn gin ar gael - ond nid i’r gyrrwr wrth reswm.

Danteithion i Ymwelwyr - Ewch am dro i ddarganfod siopau bwyd hyfryd y dref. Mae Heavenly yn London House, 60 Heol Rhosmaen, Llandeilo SA19 6EN, hevenlychoc.biz, 01558 822800, yn gwerthu pice ar y maen gyda blas cyfoes yn syth oddi ar y radell, fel llugaeron a siocled gwyn neu lemwn gyda cheirios yn ogystal â’r fersiwn draddodiadol. Mae Heavenly fwyaf enwog am ei hufen ia anhygoel, ond gan na allwch ei gadw ar gyfer wedyn, beth am fentro yn awr...!

5. Y Plough Inn

Antur Gacennau Sir Gaerfyrddin

Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6NP.
ploughrhosmaen.com
01558 823431

Te Prynhawn - Amser te yn y Plough Rhosmaen, ychydig funudau yn unig o Landeilo, lle y cewch ddewis o dri: te hufen Cymreig gyda sgonau Cymreig, hufen, compote ffrwyth cartref a phot o de, £5.95; te prynhawn Cymreig, yn cynnwys blasyn, brechdanau bys, sgon gartref, bara brith, cacennau cartref â hufen, compote ffrwyth a phot o de, £13.95; neu de prynhawn Pefriog gyda gwydraid o Prosecco, £16.95.

Danteithion i Ymwelwyr - Treuliwch beth o’r calorïau trwy fynd am dro o gwmpas Castell Carreg Cennen, taith car 15 munud o Landeilo. Saif yr olion atmosfferig tua 900tr uwchlaw’r Afon Cennen; byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu gan y golygfeydd panoramig 60 milltir i’r gorllewin at Fryniau’r Preseli ac i’r de i unigeddau’r Mynydd Du. Mae tair taith gerdded yn amrywio o awr i deirawr os yw’r awydd a’r amser gennych.

Danteithion i Ymwelwyr - Gyrrwch gwta 20 munud i fyny’r ffordd a chewch eich amgylchynu gan harddwch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Galwch yn y Ganolfan Ymwelwyr ym mhentref hyfryd Myddfai i gael tamaid o de a dogn o hanes a threftadaeth wrth ichi ddysgu am Feddygon Myddfai a chwedl 'Morwyn Llyn y Fan'. Er bod y daith i’r pentref ar hyd lonydd cul, mae’n werth y drafferth i’w gyrraedd i fwynhau’r bwyd cartref blasus, y jamiau a’r tsytnis hyfryd a siop anrhegion dethol yn cynnig dewis helaeth o grefftwaith lleol.

Danteithion i Ymwelwyr - Os ydych dal yn llwglyd, ewch yn ôl i’r Plough am swper - a phwdin yn arbennig. Pa mor dda mae treiffl ysgawen, pwdin reis ag arogl oren a hufen ia bara brith yn swnio? Yr enw arno yw Blas Cymru...