Darganfod Sir Gaerfyrddin
CIPOLWG AR

Llwybrau Cerdded

Beth am gerdded yn ôl troed brenhinoedd? Beth am adael i glychau'r gog gogleisio'ch traed. Beth am gerdded ar draethau tywodlyd? Beth am wylio'r barcud yn hofran yn y bryniau neu syllu ar y sêr o dan wybren glir?

Mae popeth yn bosibl ar 30 o deithiau cerdded godidog ac amrywiol yn Sir Gaerfyrddin sy'n gysylltiedig â 2,220 cilometr o lwybrau troed sy'n cris-croesi'r arfordir, cefn gwlad a chopaon mynyddoedd. Boed yn gerddwyr tymhorol, grŵp teuluol sy'n mynd am dro neu hyd yn oed os oes gennych broblemau symud, mae taith gerdded sy'n addas i bawb ar gael.

Beth am gael eich ysbrydoli a cherdded drwy fywyd gwyllt, prysurdeb y dref, llynnoedd godidog, nentydd byrlymus, afonydd a rhaeadrau gwyllt; dolydd ffrwythlon â defaid yn pori arnynt, bryniau sy'n eich gwahodd i grwydro a thywod sidan euraidd.

Llwybrau Teulu:

Cerdded Dylan Thomas:

Cerddwyr yr Arfordir a Chefn Gwlad Teithiau Cerdded:

Cerdded Parc Arfordirol y Mileniwm:

Teithiau Trefol:

Teithiau Treftadaeth:

Tywi Afon Yr Oesoedd / Tywi A River Through Time: